יוסף ואחיו א

הרב מיכאל טוביאנו

השיעור ניתן במסגרת מדרשת קיץ תשע"ז.

המשך השיעור הוא יוסף ואחיו ב

 

 

השיעור ניתן במדרשת קיץג' אב תשע"ז

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2 K
הרב אמיר סנדלר
הרב אמיר סנדלר
ע 2
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2
הרב יונתן נמדר
הרב יונתן נמדר
ע 2
הרב מיכאל טוביאנו
הרב מיכאל טוביאנו
ע 2
הרב רביד ניסים
הרב רביד ניסים
ע 2