חשיבות בנין המידות לקניין התורה

הרב אריה מרזר

השיעור ניתן במסגרת מדרשת קיץ תשע"ז

 

 

השיעור ניתן במדרשת קיץד' אב תשע"ז

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: