"ואין אסתר מגדת" מה יש לך להסתיר?

הרב עידו רוזנטל

 

 

השיעור ניתן בלפוריםי' אדר ב' התשע"ו

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע
הרב עידו רוזנטל
הרב עידו רוזנטל
ע 2
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
נאורה בלייכר
נאורה בלייכר
ע 2
הרב ליאור אנגלמן
הרב ליאור אנגלמן
ע 2
הרבנית דנה סליי
הרבנית דנה סליי
ע 2