לדרכו של ר' אלי הורביץ בהוראת התנ"ך

הרב שלומי דרייפוס

 

 

השיעור ניתן בלזכר הרב אלי ודינה הורביץכ"א אדר א' התשע"ו

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: