אגרת ע"ט-בנין האמונה

הרב מאיר נאמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ו חשון תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: