בנין האמונה

הרב מאיר נאמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםי"ט חשון תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: