היחס לכופרים

הרב מאיר נאמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםי"ח כסלו תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: