אגרת תקנ"ה

הרב מאיר נאמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםט"ז טבת תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: