פרק ט'-בית שני-שלישי,הגאולה והקשר לפסח

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ז אדר תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: