פרק ז',פס' ו'-מדרשים

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםי"ט חשון תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: