פרק ז'-מדרשים

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםי"א כסלו תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: