השוואה בין ספר דניאל למגילת אסתר

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםו' אדר תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: