001 הקדמה+פרק ז',פס' א'-הגלות הראשונה

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםה' חשון תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2
הרב ברוך סליי
הרב ברוך סליי
ע 2