מהר"ל-נר מצוה

הרב ברוך סליי

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםא' שבט תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: