פנקס ד',מח-מט

הרב ליאור אנגלמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםו' אדר תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: