פנקס ד',פח1

הרב ליאור אנגלמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםי"ד תמוז תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: