פנקס ד',פסקה מז

הרב ליאור אנגלמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ט שבט תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: