מאמרי הראי"ה -כפה עליהם הר כגיגית ב

הרב ליאור אנגלמן

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםב' סיון תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: