מוסר הכללים והפרטים-פרק ט'

הרב ערן טמיר

 

 

השיעור ניתן ביום נשיםכ"ו חשון תשע"ה

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: