קדושת הזמנים

הרב חיים וידאל

 

 

השיעור ניתן בתכנית הוראהכ"א אלול תשס"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב חיים וידאל
הרב חיים וידאל
ע 2
הרב חיים וידאל
הרב חיים וידאל
ע 2
הרב חיים וידאל
הרב חיים וידאל
ע 2
נעמי בן נתן
נעמי בן נתן
ע 2
הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן
ע 2
הרב חיים וידאל
הרב חיים וידאל
ע 2
הרבנית נורית גאלדור
הרבנית נורית גאלדור
ע 2
הרב יהושע וידר
הרב יהושע וידר
ע 2
הרב אוהד תירוש
הרב אוהד תירוש
ע 2