אהבת תורה ב

מיכל בארי

 

 

השיעור ניתן בתכנית הוראהב' חשון תשע"ב

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: