מבט על התשובה מתוך התנ"ך

הרב יששכר גואלמן

 

 

השיעור ניתן בתכנית אלולכ"ז אלול תש"ע

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: