מלחמת יו"כ

הרב אביחי רונצקי

 

 

השיעור ניתן בתכנית אלולכ"ז אלול תש"ע

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: