כלכלה חינוך ומלחמת התרבות

הרב אוהד תירוש

 

 

השיעור ניתן בתכנית הוראהתשס"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: