שמיטה והר סיני

הרב ישעיהו הדרי זצ"ל

 

 

השיעור ניתן בלזכר הרב אלי ודינה הורביץב' אדר ב' תשס"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: