מלחמת שאול בעמלק-נביאים ראשונים

הרב יששכר גואלמן

 

 

השיעור ניתן בלזכר הרב אלי ודינה הורביץב' אדר ב' תשס"ח

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: