תוצאות חיפוש

נמצאו 6 שיעורים בחיפוש

החיפוש שלך: נושא: ללמוד וללמד תנ"ך

נושא
פתיחה (לזכר הרב אלי ודינה הורביץ, ב' אדר ב' תשס"ח)
הרב יהודה דויטש

קיטלוג השיעור:
  חינוך / ללמוד וללמד תנ"ך

תורת אמך (לזכר הרב אלי ודינה הורביץ, ב' אדר ב' תשס"ח)
בת שבע סדן

קיטלוג השיעור:
  חינוך / ללמוד וללמד תנ"ך

שמיטה והר סיני (לזכר הרב אלי ודינה הורביץ, ב' אדר ב' תשס"ח)
הרב ישעיהו הדרי זצ"ל

קיטלוג השיעור:
  חינוך / ללמוד וללמד תנ"ך

שיחת פתיחה (לזכר הרב אלי ודינה הורביץ, ב' אדר ב' תשס"ח)
הרבנית חגית אלרן

קיטלוג השיעור:
  חינוך / ללמוד וללמד תנ"ך

תורה באספקלריא של הרב אלי (לזכר הרב אלי ודינה הורביץ, ב' אדר ב' תשס"ח)
הרב שי אלדד

קיטלוג השיעור:
  חינוך / ללמוד וללמד תנ"ך

מלחמת שאול בעמלק-נביאים ראשונים (לזכר הרב אלי ודינה הורביץ, ב' אדר ב' תשס"ח)
הרב יששכר גואלמן

קיטלוג השיעור:
  חינוך / ללמוד וללמד תנ"ך