תוצאות חיפוש

נמצאו 12 שיעורים בחיפוש

החיפוש שלך: נושא: ראש השנה

נושא
אתם ניצבים היום - פרשת ניצבים (דבר תורה שבועי, כ"ז אלול תשע"ט)
הרב ערן טמיר
ברכת המלך הקדוש (תכנית אלול הוראה, כ"ד אלול תשע"ח)
הרבנית טל רחמני

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה
  אמונה / תפילה

הכנה לתפילות הימים הנוראים (תכנית אלול הוראה, כ"ב אלול תשע"ח)
הרב אלי אדלר

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה

פרי צדיק - תקיעת השופר (תכנית אלול הוראה, י"ז אלול תשע"ח)
הרב אוהד תירוש

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה

לקראת ר"ה זמן חירותנו (תכנית אלול, י"א אלול תשע"ח)
הרב יהושע וידר

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה

עיון בפרשיות ראשית השנה ב (תוכנית אלול תשעז, כ' אלול תשע"ז)
הרב גדי שלוין

קיטלוג השיעור:
  תנ"ך / שונות
  זמנים ומועדים / ראש השנה

וה' פקד את שרה א (תוכנית אלול תשעז, ט"ו אלול תשעז)
הרבנית נורית גאלדור

קיטלוג השיעור:
  תנ"ך / שונות
  זמנים ומועדים / ראש השנה

עיון בפרשיות ראשית השנה א (תוכנית אלול תשעז, י"ג אלול תשע"ז)
הרב גדי שלוין

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה
  תנ"ך / שונות

קדושת הזמנים (תכנית הוראה, כ"א אלול תשס"ח)
הרב חיים וידאל

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה

השופר (תכנית הוראה, כ"א אלול תשס"ח)
הרב חיים וידאל

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה

יום הדין (תוכנית אלול, תש"ע)
הרב ראובן פיירמן

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה

יום זכרון (תשס"ז)
נעמי בן נתן

קיטלוג השיעור:
  זמנים ומועדים / ראש השנה