ימים פתוחים

תאריך ופרטים ליום פתוח לתכנית אגדתא - תואר שני לשנת תש"פ יפורסמו בהמשך.