חזרה למאמרי חדשות

הושענא רבה ושמחת תורה עם מדרשת הרובע!