חזרה למאמרי חדשות

יום לימוד לזכרו של הרב הדרי זצ"ל

נא להביא תנ"ך