אשיחה-תכנית לבוגרות מדרשות

עקב מיעוט נרשמות, התכנית לא תיפתח השנה. עימכן הסליחה

להרשמה