תכנית חנה- ברחבי הארץ

לרישום לתוכנית בירושלים

התוכנית יכולה להיפתח במקומות נוספים ברחבי הארץ במידה שיש קבוצה שמתארגנת ובוגרת של המדרשה שיכולה לרכז את התוכנית. בעבר התקימה התוכנית: יתד, ניצן, אלעד, פתח תקווה, שעלבים ועוד ..

לפרטים ולבירור

דפנה , רכזת התכנית-
0524767212