דבר ראש המדרשה

הקדמה לבדיקה

בדור המיוחד בו אנו נמצאים עם שיבת עם ישראל לארצו ולעיר קודשו זוכות אנו במדרשת הרובע לשבת  בצומת דרכים של הלב הפועם.

מדרשת הרובע הינה מדרשה תורנית לבנות שהוקמה בשנת תשנ'ד במדרשה בנות המגיעות ללמוד שנה לשמה בה הן גרות ולומדות בעיר העתיקה ואף חיות את קיבוץ הגלויות ע'י חברותות  וחיים משותפים עם בנות מכל רחבי העולם. במסגרת לימוד עם חברותות בוגרות נקשרות הבנות אל משפחות העוסקות בבנינה של ירושלים המתחדשת בעיר דוד וברובע המוסלמי. שנה זו הינה שנה של לימוד בחבורה מגדל, מצמיח ומחיה.

מתוך כך הקמנו עם השנים הסתעפויות שונות השייכות לשלבי החיים השונים של הבנות והנשים ובהם:

תוכנית הוראה יחודית בה מכשירות הבנות את עצמן להיות מחנכות ומובילות בעם ישראל בשילוב תואר ראשון של מכללת אפרתה, יום נשים בכל יום רביעי מגיעות מאות נשים ללמוד תורה במסגרת המדרשה יום הנותן להן כח לעשיה לכל השבוע כולו, תוכנית לבוגרות הממשיכות ללמוד באופנים שונים ואף תוכניות לבנות צעירות יותר בוגרות שביעית המגיעות למדרשת קיץ.
בנות מצוה ואמהותיהן המגיעות לתוכנית חנה המיועדת להן ועוד היד נטויה בע'ה.

אנו מאמינים כי לימוד התורה של נשים בדור הזה הינו חיוני , מעצים, ומגדל את האומה כולה.

הלימוד במדרשה מפגיש את הלומדת עם תורת הגאולה כפי שלמדונו מרן הרב קוק זצ'ל ובנו הרב צבי יהודה זצ'ל מבט זה הוא חידוש בלימוד כל התורה כולה כפי שמלמד אותנו הרב באגרת שע'ח: 'אם יבא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו'...

הלומדות זוכות להפגש עם תלמידי חכמים גדולים ועם נשים מיוחדות קשר שנמשך למי שרוצה בכך גם אחרי הלימוד במדרשה.

זוכים אנו לראות את בוגרות המדרשה היקרות עם משפחותיהן בכל חלקי ארצינו ב'ה ובכל תחומי העשיה במדינת ישראל והן ממשיכות בקשר עם המדרשה דרך מכתבים לבוגרות , ימי עיון לקראת החגים, ערבי מחזור ושבתות.

אנו מזמינים כל אחת ואחת לבוא, להתרשם, לנשום את האוויר והאווירה ולמצוא את האות שלה, את האופן המתאים לה ללמוד במדרשת הרובע.

 

נזכה ללמוד תורה בשמחה

ושיהיה שם שמים מתאהב על ידינו

דנה סליי

ראש מדרשת הרובע