מבית המדרש

פרשת וארא

האם תהליך הגאולה הוא פשוט או מלווה בסיבוכים? מה דרך ההתמודדות והעמידה שלנו מול הסיבוכים בחיינו?

הזכות לחנך

נלמד על שלושה מחנכים גדולים- הרב יהושע צוקרמן זצ"ל, הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל והרב חיים דרוקמן זצ"ל, וננסה מתוך תורתם לגעת...

דרכי מציאה: איך אזהה שזה הוא

הרבנית דינה מלמדת על בחירת בן זוג - איך נזהה את החתן שלנו בתהליך הפגישות.

אהבת תורה

השיעור ניתן בזום במסגרת ערב פתוח לתכנית הוראה לקראת שבועות תשפ"ב

כי עם קדוש אתה

אהבת ישראל כפי שביאר לנו מו"ר הרב צוקרמן זצ"ל. השיעור ניתן במסגרת ערב בוגרות לקראת קמפיין בית המדרש לזכר הרב צוקרמן...
לנשים בלבד

להכין את הכלים

השיעור ניתן בזום במסגרת ערב פתוח לתכנית הוראה לקראת שבועות תשפ"ב