מבית המדרש

לנשים בלבד

להכין את הכלים

השיעור ניתן בזום במסגרת ערב פתוח לתכנית הוראה לקראת שבועות תשפ"ב