תהילים

מזמור כז

השיעור ניתן בתכנית אלול ו' תשרי תשע"א