ספר דניאל

דניאל פרק ח

השיעור ניתן ביום נשים ט' טבת תשע"ב

דניאל פרק ח', פס' טו

השיעור ניתן ביום נשים ט"ז טבת תשע"ב

דניאל פרק י"א

השיעור ניתן ביום נשים ט"ז סיון תשע"ב

דניאל פרק ז'-מדרשים

השיעור ניתן ביום נשים י"א כסלו תשע"ב

דניאל פרק ז', פס' ט"ו

השיעור ניתן ביום נשים י"ב חשון תשע"ב

דניאל פרק י"ב-סיום הספר

השיעור ניתן ביום נשים י"ד תמוז תשע"ב