שבועות

עמל מתיש ועמל משמח

השיעור ניתן בזום במסגרת ערב פתוח לתכנית הוראה לקראת שבועות תשפ"ב

אהבת תורה

השיעור ניתן בזום במסגרת ערב פתוח לתכנית הוראה לקראת שבועות תשפ"ב
לנשים בלבד

להכין את הכלים

השיעור ניתן בזום במסגרת ערב פתוח לתכנית הוראה לקראת שבועות תשפ"ב