ראש השנה

משמעות ומבנה ימי תשרי

השיעור ניתן במהלך יום עיון לתכנית ההוראה בזום