קדושה וטהרה

כי עם קדוש אתה

אהבת ישראל כפי שביאר לנו מו"ר הרב צוקרמן זצ"ל. השיעור ניתן במסגרת ערב בוגרות לקראת קמפיין בית המדרש לזכר הרב צוקרמן...