מחלוקות

יחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

השיעור ניתן לזכר הרב אלי ודינה הורביץ כ"א אדר א' התשע"ו