ביקורת המקרא

ביקורת המקרא- היסטוריה והתייחסות

השיעור ניתן ביום עיון לזכר הרב אלי ודינה הורביץ, כ"א אדר א' התשע"ו