רבנים

משמעות ומבנה ימי תשרי

השיעור ניתן במהלך יום עיון לתכנית ההוראה בזום

הזכות לחנך

נלמד על שלושה מחנכים גדולים- הרב יהושע צוקרמן זצ"ל, הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל והרב חיים דרוקמן זצ"ל, וננסה מתוך תורתם לגעת...

כי עם קדוש אתה

אהבת ישראל כפי שביאר לנו מו"ר הרב צוקרמן זצ"ל. השיעור ניתן במסגרת ערב בוגרות לקראת קמפיין בית המדרש לזכר הרב צוקרמן...