רבנים

אתם ניצבים היום - פרשת ניצבים

אתם ניצבים היום, על העמידה הכפולה בראש השנה. וגם, מה לכוון בתקיעות?

חורבנו של עולם - פרשת נח

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי

א-ל נורא עלילה - פרשת בא

השיעור ניתן בדבר תורה שבועי ה' שבט תש"פ

עולם של גבולות - פרשת משפטים

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי