רבנים

מיהו מנהיג? - פרשת פנחס

יהושע עבד משה- "נער לא ימוש מתוך האוהל" על מנהיגות ושימוש ת"ח

יחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

השיעור ניתן לזכר הרב אלי ודינה הורביץ כ"א אדר א' התשע"ו

אהבת תורה

השיעור ניתן בזום במסגרת ערב פתוח לתכנית הוראה לקראת שבועות תשפ"ב