רבנים

פרשת פקודי תשפ"ד

מתוך הורבעון לבוגרות | ד"ש מבית המדרש | הרב יואל רוזנברג על פרשת פקודי