רבנים

חטא המרגלים בדורנו? פרשת שלח

המוציאים את דיבת ישראל רעה. האם יש קשר ביננו לבין דור המרגלים?

בין ישראל ליוון - בין חום לקור

השיעור עוסק בסכנות שיש בתרבות היוונית והמשכה כיום למי שאינו מודע.

להקשיב לאמת - פרשת בלק

להקשיב לדבר ה' או לחפש בדבר ה' את מה שאני רוצה לשמוע? על נפש רחבה ופרצות בחיפוש האמת.

תשעה באב, מועד?

למה תשעה באב נקרא מועד? על הקשר המיוחד והאחדותי של היום הזה.

פרשת יתרו- לעבוד ולשבות

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי