רבנים

מזמור כז

השיעור ניתן בתכנית אלול ו' תשרי תשע"א

כוחם של הכהנים - פרשת בהעלותך

מי יכול לחדש את המקדש? על כח הכהנים בהעלאת האור