רבנים

ולא יהיה בך נגיף - פרשת כי תשא

השיעור נשלח לבוגרות המדרשה במסגרת ד"ש מבית מדרש - דבר תורה שבועי